Ακολουθήστε μας

 

           


Νέο ωράριο φοροεκφόρτωσης για το ιστορικό κέντρο Θεσ/νικης

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το ωράριο φορτοεκφόρτωσης για το ιστορικό κέντρο Θεσ/νικης:

 

Πηγή: www.thessaloniki.gr

Tobacco Consulting

08-2018t 09-2018t 10-2018t