Ακολουθήστε μας

 

           


Νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης του Δήμου Θεσ/νικης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

και να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://thessaloniki.gr/

Tobacco Consulting

08-2018t 09-2018t 10-2018t