Ακολουθήστε μας

 

           


Δυσοίωνες οι προβλέψεις των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας για το 2014

Πτώση τζίρου, εξαγωγών και απασχόλησης αναμένουν οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις το 2014. Παραμένει η επενδυτική άπνοια. Ποιες είναι οι έξι δέσμες μέτρων πολιτικής που προτείνει ο ΣΒΒΕ

Περαιτέρω μείωση των εξαγωγών, του τζίρου και του προσωπικού της το 2014 αναμένουν μία στις δύο επιχειρήσεις του βορειοελλαδικού τόξου, ενώ το 65% των εταιρειών δεν θα πραγματοποιήσει νέες επενδύησεις, σύμφωνα με έρευνα γνώμης που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) το χρονικό διάστημα από 18 έως 26 Αυγούστου, μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του. 
 
Τα κυριότερα συμπεράσματα από την αποτύπωση των «Οικονομικών Προοπτικών & του Επενδυτικού Κλίματος» στο Βορειοελλαδικό Τόξο, σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, αναδεικνύουν – για ακόμη μια φορά την τελευταία πενταετία– το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η μεταποιητική βάση της περιφέρειας και την αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο την αναδιάρθρωση της μεταποίησης σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης του ΣΒΒΕ
Η έρευνα περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που παρέδωσε η διοίκηση του ΣΒΕΕ στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αθήνα. «Η Κυβέρνηση καλείται να πράξει το αυτονόητο, που δυστυχώς παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την περιφερειακή βιομηχανία, ζητήσαμε να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα από την κυβέρνηση εντός του Σεπτεμβρίου», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης.
 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας προβλέπουν σημαντική πτώση των βασικών τους μεγεθών για το 2014 σε σχέση με το 2013, με το 52% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να εκτιμά την πτώση των εξαγωγών στο 10%, ενώ μόλις το 14% να κάνει λόγο για αύξηση της τάξης του 3%.
 

Μέγεθος

ΜΕΙΩΣΗ προβλέπει το … % των επιχειρήσεων

Σε ποσοστό …%

ΑΥΞΗΣΗ προβλέπει το … % των επιχειρήσεων

Σε ποσοστό …%

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ προβλέπει το … % των επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

 

52%

12%

 

14%

2%

 

34%

Εξαγωγές

10%

3%

Αριθμός απασχολουμένων

3%

1%

Το πλέον ανησυχητικό μέγεθος που αποτυπώνεται στην έρευνα είναι η συνεχιζόμενη άπνοια στο πεδίο των επενδύσεων, με το 65% των ερωτώμενων να απαντά ότι δεν προβλέπει να πραγματοποιήσει επενδύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση …

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ …

Θα πραγματοποιήσει ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ η επιχείρησή σας το επόμενο χρονικό διάστημα;

 

65%

 

21%

 

12%

 

Τα 10 αγκάθια που «ματώνουν» την περιφερειακή βιομηχανία

Για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων του αντιαναπτυξιακού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες στη χώρα μας, Ο ΣΒΒΕ ζήτησε από τις επιχειρήσεις να αναφέρουν και να ιεραρχήσουν τα δέκα προβλήματα, που κατά σειρά προτεραιότητας αποτελούν σημαντικά προσκόμματα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ορίζουν ως σημαντικότερο των προβλημάτων το υπάρχον φορολογικό καθεστώς, ενώ ακολουθούν η παντελής έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η αδυναμία συμψηφισμού οφειλών κράτους και επιχειρήσεων. Στα μεγάλα «αγκάθια» συγκαταλέγεται και αυτό του υψηλού κόστους ενέργειας, το οποίο διαμορφώνει υψηλό κόστος παραγωγής.

Αναλυτικά η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
1 Το υπάρχον φορολογικό καθεστώς.
2 Η παντελής έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.
3 Η αδυναμία συμψηφισμού οφειλών κράτους και επιχειρήσεων.
4 Το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο διαμορφώνει υψηλό κόστος παραγωγής. 
5 Το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.
6 Η μη ουσιαστική άσκηση ελέγχου της αγοράς.
7 Η γραφειοκρατία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που λειτουργεί αποτρεπτικά για την υλοποίηση επενδύσεων. 
8 Οι σχέσεις βιομηχανίας και λιανεμπορίου.
9 Η μη θεσμοθετημένη εξωδικαστική διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, και, 
10 Οι ανολοκλήρωτες μεταφορικές και λοιπές υποδομές, που σχετίζονται ευθέως με την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 
«Ανεπιτυχής και σε λάθος κατεύθυνση» η οικονομική πολιτική
 
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της γενικής οικονομικής πολιτικής των τελευταίων δύο ετών, οι ερωτηθέντες, σε μεγάλο ποσοστό τη χαρακτηρίζουν ανεπιτυχή, ενώ το 59% εκτιμά πως η οικονομική πολιτική βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
 

Ερώτηση: Η γενικότερη οικονομική πολιτική τα τελευταία δυο χρόνια, κρίνεται …

Σε ποσοστό …%

Ερώτηση: Η γενικότερη οικονομική πολιτική τα τελευταία δυο χρόνια, ήταν …

Σε ποσοστό …%

Επιτυχημένη

16%

Στη σωστή κατεύθυνση

26%

Ικανοποιητική

17%

Σε λάθος κατεύθυνση

59%

Ανεπιτυχής

67%

Χωρίς κατεύθυνση

15%

 

Αρνητικός ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων, «ναι» στη συνέχισή τους

Λόγω της κρισιμότητας των μεταρρυθμίσεων για την ανάταξη της οικονομίας, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, το εύρος τους και να προτείνουν αν θα πρέπει να συνεχισθούν ή όχι, με το 71% να θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις της τελευταίας διετίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία.  

Ερώτηση: Οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία δυο χρόνια …

Σε ποσοστό …%

Είχαν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία …

18%

Είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία …

71%

Δεν είχαν ούτε θετικό, ούτε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία

11%

Σχετικά με το εύρος των μεταρρυθμίσεων, τα 2/3 των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι είναι μικρό.

 

Ερώτηση: Πως κρίνετε το εύρος των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία δυο χρόνια …

Σε ποσοστό …%

Μεγάλο

18%

Ικανοποιητικό

18%

Μικρό

64%


Συντριπτικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχισθούν, αφού αγγίζει το 84%.

Ερώτηση …

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ …

 

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχισθούν;

 

11%

 

84%

 

5%

 

«Αρνητικά» τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας
 
Το επόμενο ζήτημα το οποίο αξιολογήθηκε μέσω της έρευνας γνώμης του ΣΒΒΕ, ήταν αυτό του αντικτύπου της δημοσιονομικής πολιτικής και προσαρμογής που ακολουθείται την τελευταία διετία, με το 55% των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου να «βλέπει» αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ανάπτυξη.
 

Ερώτηση: Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας τα τελευταία δυο χρόνια …

Σε ποσοστό …%

Είχε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη …

30%

Είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη …

55%

Δεν είχε ούτε θετικό, ούτε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη

15%

 
 
«Μεταξεταστέο» το κυβερνητικό έργο
 
Με κάτω από τη... βάση βαθμολόγησαν οι ερωτηθέντες το κυβερνητικό έργο στον τομέα των επενδύσεων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της γενικότερης υποστήριξης της βιομηχανίας, η οποία συγκεντρώνει το χαμηλότερο βαθμό.
 

Αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου στον τομέα …

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

με άριστα το 10

Των επενδύσεων

4

Της περιφερειακής ανάπτυξης

3

Της ενίσχυσης της απασχόλησης

4

Της υποστήριξης της βιομηχανίας

2

 

Οι έξι δέσμες προτάσεων του ΣΒΒΕ

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΒΒΕ, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, προκύπτει ότι το κύριο μέσο προσέγγισης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιφερειακής βιομηχανίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.
 
Κατά τον ΣΒΒΕ αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους έξι πυλώνες:
 
1. Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και πολιτική. 
2. Σε Κυβερνητικές αποφάσεις που αίρουν στρεβλώσεις δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας, και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 
3. Στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με αναπτυξιακά και μόνον κριτήρια. 
4. Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να υποστηρίξουν με αξιώσεις την εξωστρέφεια του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, σε αγορές υψηλού εισοδήματος.
5. Στην επανεξέταση, και μάλιστα σε βάθος, του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση, για την ταχύτερη ανάταξη της οικονομίας και τη αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τύπου «εμπάργκο από τη Ρωσία», και,
6. Στην ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδομών (υλικών και άϋλων) που σχετίζονται ευθέως, και διευκολύνουν σαφώς, τη λειτουργία της παραγωγικής βάσης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.
 
Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συζητήθηκαν ακόμη θεσμικά ζητήματα για τη βιομηχανία, όπως:
1. Η συγκεκριμένη – συμφωνημένη ατζέντα αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας.
2. Η άσκηση κλαδικών πολιτικών.
3. Η άμεση εφαρμογή και ο έλεγχος αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια – σχολεία.
4. Η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στη «Διϋπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Πολιτική».
5. Η καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας.
6. Η αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων μέτρων για τη βιομηχανία, και,
7. Η δημιουργία νέου συστήματος χρηματοδότησης της καινοτομίας, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης και χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
 
Ο ΣΒΒΕ έχει καταρτίσει για καθέναν από τους έξι πυλώνες συγκεκριμένη δέσμη προτεινόμενων μέτρων, τα οποία υλοποιούμενα οδηγούν, όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του, στην έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας. 
 
Αναλυτικά:
 
Α] Παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφερειακής βιομηχανίας, με την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων βιομηχανικής πολιτικής 
 
1. Διευρυμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία της «Διϋπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική», με τη συμμετοχή απαραίτητα εκπροσώπων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και άλλων περιφερειακών συνδέσμων βιομηχανιών.  
2. Συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη ατζέντα για τη αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας και την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Σχεδιασμός συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής βιομηχανίας.
3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής. Ανάδειξη τομέων, κλάδων και γεωγραφικών περιοχών της χώρας, με σαφείς εξωστρεφείς προοπτικές προς αγορές – στόχους υψηλής εισοδηματικής στάθμης. 
4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βασισμένη στην ποιότητα, με τη θέσπιση Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας. Άμεση εφαρμογή και έλεγχος αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια – σχολεία, που σήμερα κατασκευάζονται με υλικά χαμηλού κόστους χωρίς προδιαγραφές εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
5. Υλοποίηση επενδύσεων στη μεταποίηση: άρση της πολυπλοκότητας στην αδειοδοτική διαδικασία, ευελιξία στην προκήρυξη, αξιολόγηση και έλεγχο προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, παροχή κατά προτεραιότητα κεφαλαιουχικών ενισχύσεων και όχι φορολογικών κινήτρων, ειδικό πρόγραμμα στήριξης της μεθοριακής βιομηχανίας, στήριξη κλάδων και επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.
6. Καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στη διαχείριση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς περιφερειακών και κλαδικών φορέων. 
7. Αποκεντρωμένη διοίκηση και διαχείριση μέτρων πολιτικής, που ενθαρρύνουν την προσαρμογή της μεταποίησης με έδρα την ελληνική περιφέρεια στα τρέχοντα δεδομένα των παγκόσμιων αγορών. 
 
Β]Μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της περιφερειακής βιομηχανίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της 
 
1. Ενίσχυση της ρευστότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, με:
i. Ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, με απόλυτο σεβασμό στον υγιή ανταγωνισμό και στις συνεπείς επιχειρήσεις. 
ii. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις.
iii. Θεσμοθέτηση του συμψηφισμού οφειλών κράτους – επιχειρήσεων.
 
2. Μείωση του κόστους παραγωγής, και γενικότερης λειτουργίας, των βιομηχανιών που έχουν έδρα στην ελληνική περιφέρεια, με: 
i. Καθιέρωση λειτουργικών ενισχύσεων, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
ii. Κατάργηση πλήθους μη ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων.
iii. Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
3. Μείωση των τιμών στα τιμολόγια της ενέργειας, με: 
i. Εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ.
ii. Μείωση ειδικών φόρων και τελών.
iii. Δυνατότητα υπογραφής εξατομικευμένων συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανίας.
iv. Πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 
 
4. Εξορθολογισμός των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου, με:
i. Τις τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή τιμή.
ii. Τις λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο.
iii. Τις πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΕΕ) 
 
Γ]Αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με αναπτυξιακά κριτήρια 
 
Κυρίαρχο πρόβλημα – διαχρονικά – στην άσκηση φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας, αποτελεί η φοροδιαφυγή. 
Η ασκηθείσα φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών, αντί να αντιμετωπίσει ακριβώς το σημαντικό πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το έχει υπέρμετρα διογκώσει, με αποτέλεσμα τη διαρκή λήψη μέτρων υπερφορολόγησης πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεπώς απαιτείται η αλλαγή της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής, με βασικό άξονα τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, για τον περιορισμό των ελλειμμάτων και την αποπληρωμή του χρέους. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:
 
1. Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. 
2. Την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ. Επίσης, ο συμψηφισμός των οφειλών από ΦΠΑ να αφορά όλες τις συνεπείς επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους.
3. Την έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.
4. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.
5. Την έκδοση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών εγκυκλίων, για: 
i. Τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, άρθρα 22 και 23 του Ν. 4172/2013. 
ii. Τις επισφαλείς απαιτήσεις, άρθρο 26 του Ν. 4172/2013. 
6. Την επίλυση φορολογικών διαφορών, με τη σύσταση στη Θεσσαλονίκη, «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».
7. Την επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Δ]Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την υποστήριξη της εξωστρέφειας της περιφερειακής βιομηχανίας 
 
1. Χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας. Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ προτείνει να ισχύσει νέο σύστημα χρηματοδότησης της καινοτομίας αποτελούμενο από δυο σκέλη: 
i. Το πρώτο σκέλος αφορά στη διαδικασία επιλογής των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων. Ως καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία που αναπτύσσεται ή παράγεται μέσω του επενδυτικού σχεδίου, να ορίζεται κάθε προϊόν ή υπηρεσία που εν δυνάμει μπορεί να έχει διεθνή ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης που υλοποιεί την επένδυση και του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει. 
ii. Το δεύτερο σκέλος της πρότασης προβλέπει τη συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση της επένδυσης με κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και θέτει εύλογο χρονικό διάστημα συγκεκριμένης απόδοσης της επένδυσης. 
Με την πρότασή μας θεσμοθετείται ουσιαστικά μορφή ανακυκλούμενου ποσού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα πιθανή απώλεια κεφαλαίων αφορά στα κονδύλια του ΕΣΠΑ, δηλαδή δεν δημιουργείται δημοσιονομικό κενό.
2. Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί με την πρόταση της Κυβέρνησης για τη δημιουργία θέσης «Συντονιστή Τεχνολογίας» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος προτείνουμε να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. 
Επιπλέον, προτείνουμε να συσταθεί πενταμελές «Συντονιστικό Συμβούλιο Καινοτομίας», επικεφαλής του οποίου να είναι ο «Συντονιστής» και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη να είναι μοιρασμένα από την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα. 
3. Θεσμοθέτηση μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ συλλογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και πανεπιστημίων / ερευνητικών κέντρων / ερευνητικών ινστιτούτων κλπ., για την από κοινού διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτομίας και δημιουργίας παραγωγικών διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας. 
4. Επιχορήγηση μέρους της μεταφοράς τεχνογνωσίας για την «Οργάνωση Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης» σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.
5. Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, για τη δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο της Γαλλίας. 
 
Ε]Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση
 
Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας, και για τη μελλοντική αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όπως το εμπάργκο από τη Ρωσία, ο ΣΒΒΕ προτείνει να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα το πλέγμα των διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση. Η παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης, υψηλής ποιότητας, που είναι ελκυστικά συσκευασμένα και τυποποιημένα, είναι μερικές μόνον από τις επιχειρηματικές κατευθύνσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που θα πρέπει να ενισχυθούν αναλόγως από την ελληνική πολιτεία, όπως επισημαίνεται. 
 
«Η υλοποίηση της συνολικής μας πρότασης εκκινεί από τη μετεξέλιξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από φορέα υλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων, σε εστιακό σημείο σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας και των διασυνδέσεών της με την εγχώρια μεταποιητική βάση. Η συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής θα οδηγήσει στη θωράκιση της ελληνικής γεωργίας από ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως αυτή του πρόσφατου εμπάργκο από τη Ρωσία, θα ανοίξει νέες αγορές υψηλού εισοδήματος και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα», εκτιμά ο ΣΒΒΕ και προσθέτει: 
 
«Η κατάλληλη στρατηγική για την ανάπτυξη ικανών διασυνδέσεων μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, προτείνουμε να συμπληρωθεί με ειδικά προγράμματα: 
 
1. Αγροτικού marketing.
2. Αγροτικής αναδιάρθρωσης.
3. Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας, και, 
4. Ανάπτυξης και αναβάθμισης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων, 
ούτως ώστε τόσο τα ίδια τα αγροτικά προϊόντα, όσο, κυρίως, τα μεταποιημένα, να μπορούν να πωληθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία στις διεθνείς αγορές. 
 
Στ]Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και υποδομές στο Βορειοελλαδικό Τόξο
 
1. Εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.
2. Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης.
3. Έργα στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας.
4. Παροχή φυσικού αερίου σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις. 
5. Ολοκλήρωση Ιόνιας Οδού και αυτοκινητόδρομου Ε65.

 

6. Σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου με Μακεδονία και Θράκη, και ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη».
www.voria.gr

Tobacco Consulting

08-2018t 09-2018t 10-2018t